Tek İsim Tek Yol

Bizi kurtarabilecek başka ad yoktur

Vahiy Kavramı 2

Hz. İsa, İncîl’i gökten inen bir kitap olarak anlamadı.  İlk Mesih İnanlılarının zamanında İncîl kitap olarak hâlâ yoktu. “İncîl” kelimesi o zaman sadece karşılığı olan “müjde” anlamında kullanılırdı.

Temel ProblemlerKitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Arasındaki Değişik Vahiy Kavramları

“Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.” (2 Petrus 1:20-21)

Hıristiyanlık’taki Kitab-ı Mukaddes’e (Tevrât, Zebûr, İncîl) bakış İslâmiyet’teki Kur’ân’ı Kerim’e bakıştan belirgin bir şekilde farklıdır.  Hıristiyanlığa göre Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın esinlenmesi dikte ettirilmiş veya cennetten indirilmiş demek değildir.  Tanrı’nın esiniyle Kitab-ı Mukaddes değişik kişilerce yazılmış tam güvenebileceğimiz bir eser ve ruhsal bir rehberdir.1

Okumaya devam et

Reklamlar

24/08/2009 Posted by | Kur'an, Kutsal Kitap | Vahiy Kavramı 2 için yorumlar kapalı

Cevaplanması Gereken Bir Soru

Hız çağında yaşıyoruz. Uçaklar, kıtalar arasındaki mesafeleri kısalttı; kitap ve televizyon programlan bir sel gibi halklara damgasını vuruyor; soylar , milletler birbiriyle karışıyor. Yeni sorular beliriyor, insanoğlu her konuyu araştırmak istiyor. Herkes öncelikle birbirine sormak zorunda: öncesiz gerçek nedir? Rahat, huzurlu bir vicdanla kabul edebileceğimiz yapıcı düşünceler nelerdir? Başkasının düşüncesine kulak verebilmesini öğrenmiş olan kişinin ufku genişler, kendi dar ve sınırlı çevresinin bağlarından kurtulur…..

…. Muhammet’le İsa Mesih’i karşılaştırmamı istiyorsunuz, gerçeği sizlerden gizlemeyeceğim….

….kimin daha yüce olduğunu belirleyecek olan ben değilim. Kuran ve hadis, sizin sorunuza açık bir cevap verecektir. Gerçeğin gözüyle Kuran üzerinde düşünün; o zaman gerçeği görecek ve gerçek te sizi özgür kılacaktır”. Okumaya devam et

04/08/2009 Posted by | Kur'an, Kutsal Kitap, Muhammed, İslamiyet | | Cevaplanması Gereken Bir Soru için yorumlar kapalı

Vahiy Kavramı 1

Kutsal Kitap ile Kuran arasında çok esaslı bir fark ortaya çıkmaktadır. Kutsal Kitap’taki vahiy kavramı Kuran’dakinden çok farklıdır. Kutsal Kitap’a göre Tanrı’nın Sözü olan kitaplar İbrahim’in soyu olan Yahudilere emanet edildi (Bkz. Romalılar 3:2). Bu vahiy (yani Tanrı tarafından bildirilen gerçek) kat kat gelişir. Şöyle ki ilk yazılarla temel konur. Ondan sonra gelen kitaplarla bu yapı kat kat yükseliyor, önceden açıklanan gerçekler daha derinlik kazanıyor. Yani sonradan gelen bölümler önceki bölümleri geçersiz kılmadığı gibi yerini de almıyor. Tersine yan yana durup bir bütün olarak Tanrı’nın planını açıklıyor. Hatta bunlardan bir tanesi bile eksik olsa planın bütünlüğünü kavramamız mümkün değildir.

Halbuki Kuran’dan kaynaklanan vahiy kavramı çok farklıdır: Okumaya devam et

30/07/2009 Posted by | Kur'an, Kutsal Kitap, İslamiyet | Vahiy Kavramı 1 için yorumlar kapalı

Tek İsim Tek Yol’a Hoş Geldiniz

«Halkın yöneticileri ve ileri gelenler! Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin: Bu adam, sizin çarmıha gerdiğiniz, ama Tanrı’nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor.  İsa,

     `Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan,
       Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’tır.

 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.» İncil: Elçilerin İşleri 4\8-12

30/07/2009 Posted by | Kutsal Kitap | Yorum bırakın